Koersbal verslagen

 • Koersballen

  wo 18-05-2016

  No.1 Franca Honings..................25
  No.2 Theo Aarts.........................24
  No.2 Mart Honings.....................24
  No.4 Harrie Meulendijks..............18
  No.5 Nellie van den Berkmortel...17
  No.6 Corry Mutsaers...................14
  No.7 Henriëtte Reijnders.............12
  No.8 Thea Knapen......................10

  Met slechts 8 deelnemers moesten wij vandaag een koersbalmiddag organiseren. Zo weinig als er nu waren hebben we nog niet meegemaakt in onze 13 jarige geschiedenis. Maar we hebben toch nog een spannende middag gehad. Franca Honings had vandaag de beste score met 25 punten. Ze werd op de voet gevolgd door Mart Honings en Theo Aarts met 1 puntje minder. Corry Mutsaers had vandaag de hoogste score met 5 punten.

 • Koersballen

  wo 11-05-2016

  No. 1 Nellie van den Berkmortel.....26
  No. 1 Wim Janssen........................26
  No. 3 Harrie Meulendijks................19
  No. 4 Piet Kusters..........................14
  No. 4 Toon Nelemans....................14
  No. 4 Jac. Zeegers.........................14
  No. 7 Jo van Cuijk..........................13
  No. 8 Henriëtte Reijnders...............12
  No. 9 Theo Aarts...........................10
  No.10 Mart Honings........................9
  No.11 Tonny Martens......................5
  No.12 Ria Honings..........................4
  Door een aantal van 5 afzeggingen deze week konden wij vandaag weer starten met 12 deelnemers. Nellie van den Berkmortel en Wim Janssen spanden vandaag de kroon door 26 punten te scoren. Nellie gooide 6 en Wim 7 punten in de allerlaatste beurt. Harrie Meulendijks bleef met 19 punten steken op de tweede plaats. Jo van Cuijk, Wim Janssen en Harrie Meulendijks konden 7 en Nellie van den Berkmortel 6 punten in een beurt scoren.

 • Koersballen

  wo 20-04-2016

  No.1   Toon Nelemans                  24
  No.2   Jac. Zeegers                      20
  No.3   Piet Kusters                       19
  No.4   Harrie Meulendijks              18
  No.5   Nellie van den Berkmortel    15
  No.6   Wim Janssen                      14
  No.7   Mart Honings                      11
  No.8   Franca Honings                   10
  No.9   Henriëtte Reijnders               9
  No.9   Tonny Martens                     9
  No.11 Thea Knapen                        7
  No.12 Piet Raijmakers                     4

  Met 4 deelnemers minder dan de vorige keer  konden wij toch mooi starten met iedereen voor zichzelf. Toon Nelemans bereikte vandaag de eerste plaats met 24 punten. Jac. Zeegers, ook uit de Vennen, kon dus niet achterblijven en gooide zich mooi naar de tweede plaats met 20 punten. Toon Nelemans had met zijn eerste plaats ook nog eens de hoogste score met 7 punten. De volgende koersbalmiddag is nu pas over 3 weken omdat de voorjaarsvakantie dan bezig is en het personeel in de WIK ook graag eens een weekje thuis is. Dus tot woensdag 11 mei bent U weer welkom.

 • Koersballen

  wo 06-04-2016

  No.1  Jo van Cuijk/Piet Kusters                             32
  No.2  Nellie van den Berkmortel/Franca Honings     31
  No.3  Ria Honings/Theo Aarts                               24
  No.4  Tonny Martens/Toon Nelemans                    23
  No.5  Henriëtte Reijnders/Piet Raijmakers              21
  No.6  Corry Mutsaers/Mart Honings                       20
  No.7  Thea Knapen/Jac. Zeegers                           19
  No.7  Wim Janssen/Harrie Meulendijks                   19
   

  Vandaag op 6 april hadden wij weer een zestiental leden om op deze dag van start te gaan. Jo van Cuijk en Piet Kusters behaalden een prima aantal van 32 punten wat hen met een puntje voorsprong een eerste plaats bezorgde. Nellie van den Berkmortel en Franca Honings bezetten dus de tweede plaats met 31 punten, jammer van dat ene puntje. Vier teams behaalden vandaag een score van 7 punten in een beurt.

 • Koersballen

  wo 23-03-2016

  No.1   Harrie Meulendijks                  20
  No.2   Franka Honings                      17
  No.2   Toon Nelemans                      17
  No.4   Piet Raijmakers                      14
  No.5   Mart Honings                         13
  No.6   Wim Janssen                         12
  No.6   Corry Mutsaers                      12
  No.8   Thea Knapen                          8
  No.9   Jac. Zeegers                           9                          
  No.10 Nellie van den Berkmortel        7
  No.11 Jo van Cuijk                            6
  No.12 Henriëtte Reijnders                  5
  No.13 Tonny Martens                        4
  Vandaag konden we toch weer starten met een aantal deelnemers meer. Dertien personen hadden zich aangemeld. Door een zeer goede beurt, met een worp van 7 punten, in de allerlaatste beurt kon Harrie Meulendijks de rest van de deelnemers heel mooi voorblijven. Franka Honings en Toon Nelemans konden de tweede plaats nog bezetten met 17 punten. Franka Honings en Piet Raijmakers scoorden ook 7 punten in een beurt. Op 6 april zijn wij zeer zeker met meer deelnemers en kunnen wij eens overleggen of we tegen andere clubs kunnen spelen.

 • Koersballen

  wo 09-03-2016

  No. 1   Toon Nelemans          30
  No. 2   Theo Aarts                26
  No. 3   Piet Kusters               24
  No. 4   Wim Janssen             19
  No. 5   Door Klomp               17
  No. 6   Harrie Meulendijks     14
  No. 7   Henriëtte Reijnders     7
  No. 8   Corry Mutsaers           8
  No. 8   Piet Raijmakers          8
  No.10  Tonny Martens           4     
  Door allerlei oorzaken zoals jammerlijke begrafenissen en prettige reizen waren er deze keer maar tien deelnemers. Gelukkig hadden wij een bestuurslid Harrie Munsters, die wel eens het een en ander van het koersballen wilde weten. Hij heeft toegezegd om op 23 maart ook te verschijnen. Toon Nelemans had vandaag de hoogste score met 30 punten.Met een score van 26 punten kon Theo Aarts de tweede plaats bemachtigen. Het meeste aantal punten werd vandaag  behaald door  maar liefst 4 deelnemers dat  waren Toon, Theo, Wim en Piet Kusters.    

 • Koersballen

  wo 02-03-2016

  No.1  Mart Honings/Piet Raijmakers        29
  No.2  Door Klomp/Harrie Meulendijks      24
  No.3  Jac. Zeegers/Toon Nelemans         19
  No.3  Theo Aarts/Jo van Cuijk                19
  No.5  Franka Honings                            18
  No.6  Henriëtte Reijnders/Jan Honings    15
  No.7  Tonny Martens/Piet Kusters           12
  Vandaag konden wij weer 13 deelnemers verwelkomen zodat we koppels konden maken. Mart Honings en Piet Raijmakers bereikten vandaag de hoogste score met 29 punten. Door Klomp en Harrie Meulendijks konden toch nog op een behoorlijke afstand de tweede plaats halen.
  De winnaars van vandaag Mart en Piet met Theo en Jo behaalden de hoogste score met 6 punten.

 • Koersballen

  wo 17-02-2016

  No. 1   Corry Mutsaers           21
  No. 1   Toon Nelemans          21
  No. 3   Franka Honings          19
  No. 4   Harrie Meulendijks      17
  No. 5   Piet Kusters               14
  No. 5   Theo Aarts                14
  No. 7   Ton Ripson                11
  No. 7   Mart Honings             11
  No. 9   Wim Janssen             10
  No.10  Piet Raijmakers           9
  No.11  Thea Knapen              8
  No.12  Jac. Zeegers               5
  Ook deze dag konden wij weer ieder apart spelen want het aantal deelnemers was te gering om koppels te vormen wat het spel ook mooier maakt. Het is weer de grieptijd dus komen er ook minder deelnemers. Corry Mutsaers en Toon Nelemans bereikten nu de hoogste score met 21 punten. Franka Honings eindigde met 19 punten op een  verdienstelijke tweede plaats. Corry had ook nog eens de hoogste score met 7 punten in een beurt. Vandaag gingen er ook stemmen rond om eens een keer te spelen tegen andere KBO-verenigingen. Wij zullen als groep bekijken of het op de een of andere manier mogelijk is.
   

 • Koersballen

  wo 27-01-2016

  No. 1  Jo van Cuijk/Piet Raijmakers                43
  No. 2  Mart Honings/Harrie Meulendijks          20
  No. 3  Corry Mutsaers/Jac. Zeegers                19
  No. 4  Jan Honings                                       16
  No. 5  Tonny Martens/Franka Honings            15
  No. 5  Nellie van den Berkmortel/Theo Aarts   15
  No. 7  Henriëtte Reijnders/Thea Knapen         14
  Op deze koersbalmiddag werd er weer een rekord gebroken want Jo van Cuijk en Piet Raijmakers wisten het grootste aantal punten te scoren dat sinds het ontstaan van de club nog niet gegooid is. Zij scoorden 43 punten. Bovendien scoorden zij ook nog eens de absolute top van 9 punten per beurt en nog een keer 7 en twee keer 5 punten. Die hebben het vandaag dus bijzonder goed gedaan. Zij hadden zelfs meer dan één keer zoveel punten als de nummer twee. Dat waren deze keer Mart Honings en Harrie Meulendijks en zij bereikten 20 punten wat dus in het niet valt bij de winnaars.
  Het koersballen kunnen wij pas weer gaan beoefenen over drie weken en dat is dan op 17 februari.

 • Koersballen

  wo 13-01-2016

  No. 1  Toon Nelemans                    25
  No. 2  Piet Raijmakers                    24
  No. 3  Henriëtte Reijnders               20
  No. 3  Jac. Zeegers                        20
  No. 5  Harrie Meulendijks               16
  No. 6  Piet Kusters                         15
  No. 7  Door Klomp                         14
  No. 8  Nellie van den Berkmortel     10
  No. 8  Theo Aarts                          10
  No.10 Thea Knapen                        7
  No.11 Ton Ripson                           5
  Deze week kregen wij niet zo’n prettige mededeling want Piet Mennen was overleden. Piet was ook een van de eerste leden die deel uitmaakte van het koersballen bij de KBO. Piet had altijd voor iedereen een vriendelijk woord ondanks zijn eigen problemen.
  Ook deze dag was er weer ergens anders een evenement met als gevolg dat sommige koersballers ook ergens anders moesten verschijnen, waardoor wij maar met  een beperkt aantal deelnemers konden starten. Ook vandaag was Toon Nelemans weer het beste met een totaal van 25 punten. Bovendien had hij ook nog eens de hoogste score in een beurt met 6 punten. Piet Raijmakers werd op het nippertje verslagen met slechts 1 puntje achterstand. Hij behaalde dus 24 punten. Jac. Zeegers en Henriëtte Reijnders draaiden ook in de top mee met 20 punten.

 • Koersballen

  wo 09-12-2015

  No.  1 Ria Honings                         26
  No.  2 Theo Aarts                           25
  No.  3 Jo van Cuijk                         22
  No.  4 Harrie Meulendijks                19
  No.  5 Corry Mutsaers                     18
  No.  6 Franka Honings                    15
  No.  6 Wim Janssen                        15
  No.  8 Piet Raijmakers                     13
  No.  9 Thea Knapen                        11
  No.10 Nellie van den Berkmortel        9
  No.11 Henriëtte Reijnders                 5
  Op deze laatste  koersbaldag van 2015 was het bijzonder slecht gesteld met het aantal deelnemers, want wij konden maar 11 koersballers inschrijven. Dat er zo weinig waren is toch wel heel lang geleden. Maar de pret was er natuurlijk niet minder om. Het heeft ook zijn voordelen want dan kunnen wij meer ballen gooien. Vandaag was Ria Honings het meest succesvol want zij scoorde 26 punten. Theo Aarts volgde haar
  op de voet met slechts 1 puntje minder. Ria Honings en Harrie Meulendijks bereikten vandaag de hoogste score met 7 punten.

 • Koersballen

  wo 25-11-2015

  No.1  Nellie vd. Berkmortel/Harrie Meulendijks    33
  No.2  Piet Raijmakers/Piet Kusters                     25
  No.3  Theo Aarts/Jan Honings                           23
  No.4  Wim Janssen/Toon Nelemans                   19
  No.5  Franka Honings/Mart Honings                   17
  No.5  Thea Knapen/Jac. Zeegers                       17
  No.7  Henriëtte Reijnders/Jo van Cuijk               11
  Nellie van den Berkmortel en Harrie Meulendijks bezetten vandaag de eerste plaats met een ruim aantal punten. Hun score was maar liefst 33 punten. Piet Raijmakers en Piet Kusters behaalden met 25 punten de tweede plaats wat de vorige keer toch de eerste plaats had opgeleverd. Nellie en Harrie scoorden 4 keer 5 punten. Maar het hoogste aantal was weggelegd voor Franka en Mart Honings met 6 punten.

 • Koersballen

  wo 11-11-2015

  No.1  Jo van Cuijk/Piet Raijmakers           23
  No.2  Corry Mutsaers/Wim Janssen          22
  No.3  Nellie van den Berkmortel               15
  No.3  Mart Honings/Theo Aarts                15
  No.5  Franka Honings/Toon Nelemans      14
  No.6  Door Klomp/Tonny Martens            13
  No.7  Thea Knapen/Harrie Meulendijks     11
  No.8  Henriëtte Reijnders/Jac. Zeegers      9
  Twee teams sprongen er vandaag duidelijk bovenuit. Jo van Cuijk en Piet Raijmakers waren deze keer het sterkst met 23 punten. Zij bleven Corry Mutsaers en
  Wim Janssen nog net een puntje voor die dus 22 punten behaalden. Jo van Cuijk en Piet Raijmakers konden ook nog eens de hoogste score op hun palmares bijschrijven. Met 6 punten was dat mooi meegenomen om hun eerste plaats veilig te stellen.

 • Koersballen

  wo 28-10-2015

  No. 1  Corry Mutsaers/Wim Janssen               22
  No. 1  Nellie van den Berkmortel/Theo Aarts   22
  No. 2  Door Klomp/Harrie Meulendijks            20
  No. 2  Mart Honings/Piet Raijmakers              20
  No. 2  Tonny Martens/Toon Nelemans            20
  No. 6  Thea Knapen                                     16
  No. 7  Ria Honings/Jo van Cuijk                     14
  Vandaag werd er in de laatste beurt nog gestreden om de eerste plaats, want het was bijzonder spannend. Corry Mutsaers en Wim Janssen gingen deze keer nek aan nek met Nellie vd. Berkmortel en Theo Aarts. Zij behaalden beide 22 punten. Zij werden op de voet gevolgd door drie teams die allemaal 20 punten wisten te vergaren. Het was vandaag niet al te druk wat het aantal deelnemers betreft want wij waren maar met dertien koersballers. Meestal is er op meer plaatsen een activiteit en moeten de mensen toch een keuze maken en dat kan voor het koersballen ook wel eens nadelig zijn. Beste koersballers, de vorige keer hebben jullie allemaal een formulier gekregen om je aan te melden voor een koersbalwedstrijd op de Senioren Expo. Dus waag je kans.
   

 • Koersballen

  wo 14-10-2015

  No. 1  Jac. Zeegers/Jo van Cuijk                    28
  No. 2  Mart Honings                                     23
  No. 3  Door Klomp/Franka Honings                22
  No. 4  Bernadette Geilenkirchen/Piet Kusters  17
  No. 4  Thea Knapen/Wim Janssen                 17
  No. 6  Nellie vd. Berkmortel/Toon Nelemans   16
  No. 7  Henriëtte Reijnders/Piet Raijmaker       15
  No. 8  Tonny Martens/Harrie Meulendijks       13
  No. 9  Nellie vd. Kerkhof/Theo Aarts              11
  Jac. Zeegers en Jo van Cuijk waren ook vandaag weer de beste op deze koersbalmiddag. Zij scoorden deze middag 28 punten. Mart Honings moest het vandaag in zijn eentje klaren wat hem bijzonder goed afging, want die wist toch maar mooi 23 punten bij elkaar te werken. Jac. Zeegers en Jo van Cuijk hadden met hun eerste plaats ook nog eens de hoogste score met 7 punten. Zeventien deelnemers hebben we vandaag kunnen verwelkomen.

 • Koersballen

  wo 30-09-2015

  No.1    Jac. Zeegers                         29
  No.2    Harrie Meulendijks                21
  No.3    Theo Aarts                           19
  No.4    Henriëtte Reijnders               16
  No.5    Ria Honings                         15
  No.6    Franka Honings                    13
  No.7    Nellie van den Berkmortel      10
  No.8    Mart Honigs                          9
  No.9    Benadette Geilenkirchen         7
  No.9    Piet Raijmakers                     7
  No.11  Thea Knapen                         6
  No.12  Tonny Martens                      3
  Op deze middag waren wij maar met twaalf deelnemers zodat iedereen weer voor zich zelf kon spelen. Af en toe is dat ook wel eens leuk zodat men toch met de billen bloot moet. Jac. Zeegers sprong er vandaag duidelijk boven uit met maar liefst 29 punten. De volgende op de lijst, Harrie Meulendijks bezette met 21 punten, wat aanmerkelijk lager is, de tweede plaats. Harrie Meulendijks scoorde vandaag met 8 punten het grootste aantal. Harrie en Jac. hadden ook nog een score van 7 punten.

 • Koersballen

  wo 16-09-2015

  No.1   Thea Knapen/Piet Raijmakers                28
  No.2   Bernadette Geilenkirchen/Theo Aart       22
  No.2   Nellie van den Berkmortel/Door Klomp   22
  No.4   Franka Honings/Mart Honings               20
  No.5   Jo van Cuijk/Harrie Meulendijks             16
  No.6   Henriëtte Reijnders/Jac. Zeegers           13
  No.7   Nellie van de Kerkhof/Piet Kusters          9
  Deze koersbalmiddag waren er door allerhande oorzaken toch zes deelnemers minder dan vorige keer. Maar het plezier en ontspanning waren wel degelijk aanwezig. Tegen Thea Knapen en Piet Raijmakers
  was vandaag geen kruit gewassen want zij scoorden 28 punten en zij bleven daar twee teams ruim mee voor. Bernadette met Theo, en Nellie samen met Door verzamelden 22 punten. Een van onze nieuwe deelnemers Bernadette Geilenkirchen wist samen met haar partner Theo Aarts maar meteen de hoogste score in een beurt te gooien wat zo af en toe eens een keertje voor komt.

 • Koersballen

  wo 02-09-2015

  No.1    Piet Raijmakers/Toon Nelemans              25
  No.2    Jan Honings/Harrie Meulendijks              16
  No.3    Thea Knapen/Ria Honings                      14
  No.4     Anja Tabor/Theo Aarts                          13
  No.5     Tonny Martens/Piet Kusters                   11
  No.5     Nellie van den Berkmortel/Jo van Cuijk   11
  No.7     Franka Honings/Jac. Zeegers                  9
  No.8     Henriëtte Reijnders/Mart Honings            7
  No.9     Bernadette Geilenkirchen/Martien Tabor   6
  No.10   Door Klomp/Nellie van de Kerkhof            5
  Op deze eerste koersbaldag was het minder prettig omdat een zeer trouw lid tijdens de vakantie is overleden. Ria van Cuijk was al een hele tijd lid van het koersbal gebeuren. Maar het was niet alleen maar leed, we konden ook weer drie nieuwe leden verwelkomen. Anja Tabor, Nellie van de Kerkhof en Bernadette Geilenkirchen kwamen de  gelederen versterken. Op deze eerste dag waren de sterke krachten weer heer en meester. Piet Raijmakers en Toon Nelemans staken er vandaag met kop en schouder bovenuit met 25 punten. Jan Honings en Harrie Meulendijks waren tweede met een aanzienlijke achterstand zij scoorden 16 punten. Anja kon nog enigszins in de buurt blijven met haar vroegere koersbal verleden. Bernadette en Nellie waren heel talentvol, dus de eerste plaats ligt in het verschiet. Bovendien had Anja samen met Theo vandaag de hoogste score met 7 punten.
   

 • Koersballen

  wo 08-07-2015

  Nr.1  Ria en Mart Honings                              21
  Nr.2  Franca Honings/Harrie Meulendijks         20
  Nr.2  Jac. Zeegers/Wim Janssen                     20
  Nr.4  Toon Nelemans                                    16
  Nr.4  Henriëtte Reijnders/Piet Raijmakers        16
  Nr.6  Thea Knapen/Theo Aarts                       15
  Nr.7  Tonny Martens/Martien Tabor                10
  Nr.7  Nellie van den Berkmortel/Jan Honings   10
  Op deze laatste dag van het seizoen waren we toch weer met een behoorlijk aantal deelnemers. Ria en Mart Honings konden zich in de laatste ronde afscheiden van de nummer 2. Zij behaalden 21 punten en dat was net dat ene puntje. Franca Honings en Harrie Meulendijks en Wim Janssen samen met Jac. Zeegers waren dus de nummer 2. Henriëtte Reijnders en Piet Raijmakers behaalden vandaag de hoogste score met 7 punten.

 • Koersballen

  wo 24-06-2015

  Nr.1     Toon Nelemans                   26
  Nr.2     Wim Janssen                      24
  Nr.3     Mart Honings                      23
  Nr.4     Piet Raijmakers                   22
  Nr.5     Theo Aarts                         19
  Nr.5     Ton Ripson                         19
  Nr.7     Franca Honings                   17
  Nr.8     Nellie van den Berkmortel    14
  Nr.9     Tonny Martens                     8
  Nr.10   Henriëtte Reijnders               7
  Op deze dag werden wij weer getroffen door een aantal vakantiegangers zodat het  weer even geleden is dat er zo weinig deelnemers zijn geweest. Maar dat mocht natuurlijk de pret niet drukken want spanning en plezier gaan boven alles. Dit keer kon Toon Nelemans zich als de beste laten huldigen met 26 punten en hij kon Wim Janssen nog juist enkele punten voorblijven die 24 punten wist te verzamelen. De vier sterkste deelnemers van vandaag hadden allemaal 7 punten als de hoogste score.
   

 • Koersballen

  wo 03-06-2015

  Nr.1  Wim Janssen/Harrie Meulendijks          29
  Nr.2  Corry Mutsaers/Jo van Cuijk                27
  Nr.2  Mart Honings/Jac. Zeegers                  27
  Nr.4  Toon Nelemans/Piet Kusters                16
  Nr.5  Tonny Martens/Theo Aarts                  15
  Nr.6  Franka Honings/Ria van Cuijk              12
  Nr.7  Nellie van den Berkmortel/Ria Honings 11
  Nr.8  Henriëtte Reijnders/Piet Raijmakers     10
  Zestien deelnemers bonden vandaag de strijd aan om de eerste plaats te bemachtigen. Wim Janssen en Harrie Meulendijks waren deze keer weer eens de sterkste. Wel op de voet gevolgd door twee teams die
  maar net de eerste plaats misten. Corry Mutsaers samen met Jo van Cuijk en Jac. Zeegers met Mart Honings bereikten dus de tweede plaats. Corry en Jo hadden bovendien vandaag de hoogste score met 7 punten.
   

 • Koersballen

  wo 27-05-2015

  Nr.1  Piet Kusters                      22
  Nr.2  Nellie van den Berkmortel  21
  Nr.3  Wim Janssen                    16
  Nr.4  Harrie Meulendijks            15
  Nr.5  Piet Mennen                     13
  Nr.6  Franka Honings                12
  Nr.6  Theo Aarts                       12
  Nr.8  Jac. Zeegers                     11
  Nr.9  Mart Honings                     8
  Nr.10  Tonny Martens                 6
  Nr.11  Corry Mutsaers                 4
  Nr.11  Piet Raijmakers                4
  Ook deze week hadden we niet al te veel deelnemers, maar een behoorlijk aantal had zich afgemeld. Piet Kusters gooide vandaag de meeste punten maar die kwam juist terug van een welverdiende vakantie. 22 Punten wist Piet te scoren en hij bleef daarmee Nellie van den Berkmortel toch netjes een puntje voor. De rest van de deelnemers telden nog niet echt mee want de volgende op nummer 3, Wim Janssen, gooide 16 punten bij elkaar. Nellie van den Berkmortel gooide in haar eentje toch maar mooi 8 punten in een beurt wat haar toch de tweede plaats opleverde.
   

 • Koersballen

  wo 13-05-2015

  Nr.1  Jac. Zeegers                     29
  Nr.2  Toon Nelemans                 24
  Nr.3  Piet Raijmakers                 23
  Nr.4  Corry Mutsaers                 20
  Nr.5  Nellie van den Berkmortel  16
  Nr.6  Harrie Meulendijks            14
  Nr.7  Henriëtte Reijnders           13
  Nr.8  Tonny Martens                 11
  Nr.9  Martien Tabor                    8
  Nr.10 Franka Honings                 6
  Deze dag hadden we slechts 10 deelnemers. Zeven deelnemers hadden zich afgemeld. Jac. Zeegers had vandaag weer een bijzondere goede dag en die ging dus met de eerste prijs naar huis met een totaal
  van 27 punten. Op de tweede en derde plaats gevolgd door nog eens twee succesvolle deelnemers met 24 en 23 punten. Toon Nelemans scoorde 24 en Piet Raijmakers behaalde 23 punten. Een viertal deelnemers hadden vandaag de hoogste score met 6 punten.

 • Koersballen

  wo 29-04-2015

  Nr.1  Piet Kusters/Toon Nelemans             27
  Nr.2  Nellie vd. Berkmortel/Mart Honings   24
  Nr.2  Ria van Cuijk/Piet Raijmakers           24
  Nr.4  Corry Mutsaers/Jo van Cuijk             20
  Nr.5  Thea Knapen/Theo Aarts                 17
  Nr.6  Ria Honings/Henriëtte Reijnders       16
  Nr.7  Harrie Meulendijks/Ton Ripson         14
  Nr.8  Tonny Martens/Martien Tabor            8
  Piet Kusters en Toon Nelemans hadden vandaag een goede dag want zij waren dit keer de nummer 1. Zij gooiden zelfs twee keer 7 punten in een beurt wat dus al een opmerkelijk verschil maakt met de nummer 2. Dat waren deze keer Nellie vd. Berkmortel en Mart Honings die ook nog eens 7 punten scoorden. Ook vandaag hadden we toch ook weer 16 deelnemers. Prettig dat we ook Martien Tabor weer konden begroeten.

 • Koersballen

  wo 15-04-2015

  Nr.1   Harrie Meulendijks      20
  Nr.2   Theo Aarts                 19
  Nr.3   Wim Janssen              17
  Nr.4   Piet Raijmakers           15
  Nr.5   Jac. Zeegers               13
  Nr.5   Toon Nelemans           13
  Nr.5   Door Klomp                13
  Nr.8   Mart Honings              12
  Nr.9   Ria Honings                12
  Nr.10 Henriëtte Reijnders      11
  Nr.11 Franka Honings           10
  Nr.12 Tonny Martens            10
  Op 1 april dus 14 dagen geleden hadden we zelfs twintig deelnemers maar toen hadden we ook de hele dag regen. Vandaag was het een mooie stralende voorjaarsdag, vandaar het mindere aantal. Harrie Meulendijks was vandaag de winnaar met 20 punten en met slechts een enkel puntje kon hij Theo Aarts voor blijven die 19 punten wist te scoren. Harrie had vandaag de hoogste score met 8 punten en Theo scoorde 7 punten in een beurt en dat was misschien net dat ene puntje verschil.
   

 • Koersballen

  wo 01-04-2015

  Nr.1  Ton Ripson/Piet Kusters                   21
  Nr.2  Toon Nelemans/Harrie Meulendijks   20
  Nr.3  Theo Aarts/Jan Honings                   17
  Nr.4  Henriëtte Reijnders/Mart Honings     16
  Nr.4  Piet Mennen/Piet Raijmakers            16
  Nr.6  Franka Honings/Ria van Cuijk           15
  Nr.7  Thea Knapen/Door Klomp                14
  Nr.7  Nellie vd. Berkmortel/Jac. Zeegers    14
  Nr.9  Corry Mutsaers/Wim Janssen            12
  Nr.10 Tonny Martens/Jo van Cuijk              5
  Op deze regenachtige 1 april was er weer een flink aantal deelnemers om voor de eerste plaats te strijden. Ton Ripson en Piet Kusters waren vandaag heer en meester op de baan, zij behaalden 21 punten. Dat was toch een puntje meer dan Harrie Meulendijks en Toon Nelemans. Ton en Piet gooiden in hun allerlaatste beurten 2 x 7 punten wat voor vandaag meteen de hoogste score was. Het was voor vandaag een heel mooi aantal werpers wat weer hoop geeft voor de toekomst.

 • Koersballen

  wo 18-03-2015

  Nr.1  Nellie vd. Berkmortel/Toon Neleman     30
  Nr.2  Tonny Martens/Jac. Zeegers                22
  Nr.3  Henriëtte Reijnders/Harrie Meulendijks  21
  Nr.3  Piet Raijmakers/Mart Honings               21
  Nr.5  Door Klomp/Thea Knapen                    20
  Nr.6  Franka Honings/Theo Aarts                  18
  Nr.7  Fien vd. Berkmortel/Ria Honings             8
   
  Nellie vd. Berkmortel en Toon Nelemans stonden vandaag op de hoogste trede met toch ook weer 30 punten. Tonny Martens en Jac. Zeegers konden nog juist hun achtervolg-ers voorblijven met 22 punten. Nellie en Toon hadden ook nog eens de hoogste score met 7 punten in een beurt en dat maakt dan meestal het verschil, maar de nummers 2 en 3 hadden toch ook een score van 5 punten.

 • Koersballen

  wo 04-03-2015

  Nr.1  Door Klomp/Toon Nelemans                    36
  Nr.2  Jo van Cuijk                                           28
  Nr.3  Nellie vd. Berkmortel/Harrie Meulendijks   22
  Nr.4  Wim Janssen/Piet Raijmakers                  19
  Nr.5  Thea Knapen/Jac. Zeegers                      15
  Nr.6  Piet Mennen/Piet Kusters                        14
  Nr.7  Mart Honings/Theo Aarts                        11
  Door Klomp en Toon Nelemans gaven vandaag weer een mooie demonstratie. Met maar liefst 36 punten bezetten zij in de noodruimte de eerste plaats. Jo van Cuijk die het vandaag in zijn eentje moest proberen had daar geen enkele moeite mee want hij scoorde toch ook nog 28 punten. Door Klomp en Toon Nelemans hadden bovendien ook nog eens de hoogste score met 7 punten die zij in de laatste beurt wisten te bewerkstelligen.
   
   

 • Koersballen

  wo 25-02-2015

  Nr.1  Theo Aarts/Jac. Zeegers                  32
  Nr.2  Ria Honings/Piet Mennen                 28
  Nr.3  Piet Raijmakers/Harrie Meulendijks   26
  Nr.4  Ria van Cuijk/Mart Honings              21
  Nr.4  Jo van Cuijk/Toon Nelemans            21
  Nr.6  Door Klomp/Nellie vd.Berkmortel      17
  Nr.7  Fien vd. Berkmortel/Jan Honings        5
  14 deelnemers hebben de strijd weer aangedurfd. Enkele deelnemers waren verhinderd omdat de griep weer heeft toegeslagen . Theo Aarts en Jac. Zeegers waren vandaag heer en meester met 32 punten en zij bleven Ria Honings en Piet Mennen een viertal punten voor  die 28 punten scoorden. De hoogste serie gooiden Theo en Jac. samen met Piet en Harrie die 6 punten bij elkaar werkten. Wij willen nog steeds nieuwe
  koersballers verwelkomen, het zou leuk zijn als we er nog een viertal bij hadden.

 • Koersballen

  wo 04-02-2015

  Nr.1  Thea Knapen/Jac. Zeegers                 25
  Nr.1  Piet Raijmakers/Theo Aarts                25
  Nr.3  Fien vd. Berkmortel/Piet Kusters         22
  Nr.4  Nellie vd. Berkmortel/Toon Nelemans  20
  Nr.5  Henriëtte Reijnders/Piet Mennen         16
  Nr.6  Ria en Jo van Cuijk                            15
  Nr.6  Franka Honings/Wim Janssen             15
  Nr.8  Mart Honings/Jan Honings                 14
  16 Deelnemers konden wij vandaag weer verwelkomen. Bovendien hadden we Ria Honings en Corry Mutsaers ook nog voor de administratie. Thea Knapen met Jac. Zeegers en Theo Aarts samen Piet Raijmakers stonden vandaag op de hoogste trede met 25 punten. Zij hadden beide ook de hoogste score met 6 punten in een beurt. En wat te denken van Fien van den Berkmortel die vandaag samen met Piet Kusters
  ook een knappe score bewerkstelligden. Vandaag hadden ook nog enkele deelnemers afgezegd anders hadden we toch ca. 20 deelnemers gehad.

 • Koersballen

  wo 21-01-2015

  Nr.1 Door Klomp/Jo van Cuijk                        31
  Nr.2 Theo Aarts/Piet Raijmakers                    30
  Nr.2 Corry Mutsaers/Harrie Meulendijks          30
  Nr.4 Ria van Cuijk/Nellie van den Berkmortel   27
  Nr.5 Thea Knapen/Wim Janssen                    26
  Nr.6 Henriëtte Reijnders/Franka Honings        20
  Nr.7 Ria Honings/Piet Kusters                        12
  Nr.8 Fien vd. Berkmortel/Piet Mennen              0
  Ook vandaag hadden we weer 16 deelnemers zodat we 8 teams konden vormen. Het was ook dit keer een spannende aangelegenheid want 5 teams kwamen nog in aanmerking om in de laatste ronde de eerste plaats te bezetten. Door Klomp en Jo van Cuijk gingen er deze keer met de eerste plaats vandoor. Theo Aarts/Piet Raijmakers en Corry Mutsaers met Harrie Meulendijks bezetten de tweede plaats met slechts een
  puntje achterstand. Rest nog te vermelden dat Theo Aarts en Piet Raijmakers het voor elkaar kregen om in een beurt weer de maximale score van 9 punten te scoren.

 • Koersballen

  wo 07-01-2015

  Nr.1 Mart Honings/Harrie Meulendijks  27
  Nr.2 Franka Honings/Piet Raijmakers   25
  Nr.3 Corry Mutsaers/Piet Mennen        24
  Nr.4 Ria van Cuijk/Toon Nelemans       23
  Nr.5 Fien vd. Berkmortel/Theo Aarts    17
  Nr.5 Door Klomp/Jo van Cuijk             17
  Nr.7 Ria Honings/Henriëtte Reijnders   12
  Nr.8 Tonny Martens/Wim Janssen         8
  Op deze eerste wedstrijddag van 2015 konden we toch weer 16 deelnemers be groeten. Het was bijzonder prettig dat we Tonny Martens na de ziekte en het overlijden van Jo ook weer welkom konden heten. Mart Honings en Harrie Meulendijks bereikten vandaag de eerste paats met 27 punten, en niet alleen de eerste plaats maar ook nog eens de maximale score van 9 punten in een beurt. Zij wisten dankzij deze 9 punten nog net drie teams voor te blijven met op de tweede plaats Franka Honings en Piet Raijmakers met 25 punten.